Go to Top

Blog Archives

Technical translations

We deal with the technical texts translation in the field of Information Technology, Electronics and Telecommunication. We guarantee high quality of our translations and use of the specialised vocabulary and know-how in the field of the certain craft. We translate: standards and technical documentation, Safety Data Sheet, manuals, description of the machines and devices, metallurgical, chemical and machinery industry documents.

Automotive translations

Our offer is directed to the Polish and International companies which deal with the vehicles productions and parts for the cars and utility machines; transport and shipping companies with motorisation area. We offer translation of the Vehicle Safety Data Sheet, manuals, description of the parts, documentation and any documents connected with the shipping and transport.

Medical and pharmaceutical translations

We translate medical  and pharmaceutical  documents with keeping accurate terminology and using professional medical know-how. Exemplary translations contains: descriptions of medical procedures, advertising brochure for the pharmaceutical companies, scientific publication, manual of the medical devices, diagnostic apparatus, forms for patients, description of the medicines, medical leaflets, and many others documents and utility texts within medicine and pharmacy.

Marketing translations

Marketing translations requires huge creativity and imaginativeness and above average language skills. We offer to our clients professional and effective translation of the slogans, brochures, catalogues, leaflets and folders with the description of the products, marketing campaigns and translation of the Internet pages. Our translated texts grab the customers attention and fully response to the standards, accurately following order texts to translate.

Architectonic and construction translations

Architectonic and construction translations We prepare translations for the architectonic and construction companies and suppliers. We offer translations of the documentation regarding architectonic and construction projects, structural drawings and plans, constructional specification, installation diagrams and construction plans and any kind of industry documents, providing reliable translation with specific terminology and keeping coherence of the translated documentation.

Tłumaczenia techniczne

Zajmujemy się tłumaczeniem tekstów technicznych z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Nasze tłumaczenia są gwarancją jakości, zastosowania fachowego słownictwa i wiedzy specjalistycznej z danej branży. Tłumaczymy normy i dokumentację techniczną, karty charakterystyki, instrukcje obsługi, opisy maszyn i urządzeń oraz dokumenty dla przemysłu metalurgicznego, chemicznego i elektromaszynowego.

Tłumaczenia motoryzacyjne

Naszą ofertę tłumaczeń motoryzacyjnych kierujemy do polskich i międzynarodowych firm zajmujących się produkcją pojazdów oraz części do samochodów i maszyn użytkowych, firm transportowych i spedycyjnych oraz zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. Oferujemy tłumaczenia kart charakterystyki pojazdów, instrukcji obsługi, opisu części, dokumentacji oraz wszelkich dokumentów związanych ze spedycją i transportem.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO   Nasza oferta kierowana do klientów indywidualnych, Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, oraz firm zlokalizowanych zarówno w Polsce, jak i w UK, obejmuje tłumaczenia zwykłe wszelkiego rodzaju dokumentów, które nie wymagają uwierzytelnienia.  

Tłumaczenia medyczne

Realizujemy tłumaczenia specjalistyczne z zakresu medycyny i farmacji z zachowaniem należytej terminologii i wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy medycznej. Przykładowe tłumaczenia obejmują przekłady opisu procedur medycznych, broszur reklamowych dla firm farmaceutycznych, publikacji naukowych, instrukcji obsługi sprzętu medycznego i aparatury diagnostycznej, formularzy dla pacjentów, opisów leków oraz ulotek dołączonych do medykamentów i wiele innych dokumentów i tekstów użytkowych z zakresu medycyny i farmacji.