Go to Top

Cennik

Zasady wykoywania tłumaczeń

§ 6 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych przysięgłych   Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków (ze spacjami).   Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w formie dokumentu. Dokument ten może zostać przesłany pocztą elektroniczną po zeskanowaniu przez klienta lub w sposób standardowy pocztą.   Rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków wykonanego tłumaczenia według języka docelowego. Jednostką rozliczeniową jest pełna strona tłumaczenia. Objętość tłumaczenia …Read More

Realizacja zleceń

Zanim zlecą nam Państwo wykonanie zlecenia, prosimy zapoznać się z warunkami jego realizacji. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług nie podlega dyskusji… OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG § 1 Postanowienia ogólne Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos przyjmując do wykonania zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne podejmuje się je wykonać zgodnie z podanymi niżej warunkami za wynagrodzenie określone w aktualnym cenniku. W kwestiach nieuregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, jednakże strony mogą również …Read More

Realizacja zleceń – tłumacz przysięgły w Uk

Zanim zlecą nam Państwo wykonanie zlecenia, prosimy zapoznać się z warunkami jego realizacji. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług nie podlega dyskusji… OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG § 1 Postanowienia ogólne Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos przyjmując do wykonania zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne podejmuje się je wykonać zgodnie z podanymi niżej warunkami za wynagrodzenie określone w aktualnym cenniku. W kwestiach nieuregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, jednakże strony mogą również …Read More