Go to Top

Zasady wykonywania tłumaczeń

Zasady wykoywania tłumaczeń

§ 6 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych przysięgłych   Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków (ze spacjami).   Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w formie dokumentu. Dokument ten może zostać przesłany pocztą elektroniczną po zeskanowaniu przez klienta lub w sposób standardowy pocztą.   Rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków wykonanego tłumaczenia według języka docelowego. Jednostką rozliczeniową jest pełna strona tłumaczenia. Objętość tłumaczenia …Read More