Go to Top

Kodeks tłumacza przysięgłego

PRACA TŁUMACZA W UK CZ.2

Zgodnie z art. 13 powołanej ustawy tłumacz przysięgły jest uprawniony do: sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby; sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby; dokonywania tłumaczenia ustnego. Warto zwrócić uwagę na uprawnienie tłumacza, …Read More

PRACA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO W UK

Tłumacz przysięgły w Uk zajmuje się przekładem wszelkich dokumentów urzędowych i procesowych z jednego języka na inny, uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych powyższych dokumentów lub uwierzytelnianiem tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inną osobę. Dokonuje również tłumaczeń takich dokumentów jak: dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, akty i umowy notarialne, pełnomocnictwa, faktury, indeksy i suplementy, dokumenty medyczne, bankowe i finansowe, testamenty, wyroki sądowe, zaświadczenia z izby lekarskiej, weterynaryjnej, aptekarskiej itd. Zajmuje się również tłumaczeniami ustnymi …Read More

KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO W LONDYNIE

Uchwała Rady Naczelnej PT TEPIS z 31 marca 2005 r. opracowana przez Komitet Redakcyjny KTP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości   W poszanowaniu:  zasad Karty Tłumacza Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT,  Zaleceń UNESCO na temat ochrony praw tłumaczy i tłumaczenia oraz praktycznych środków poprawy statusu tłumaczy,  zasad Kodeksu Zawodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyj-nych AIIC,  zasad Karty Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,  działań Komisji Wspólnot Europejskich podejmowanych …Read More