Go to Top

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia techniczne

Zajmujemy się tłumaczeniem tekstów technicznych z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Nasze tłumaczenia są gwarancją jakości, zastosowania fachowego słownictwa i wiedzy specjalistycznej z danej branży. Tłumaczymy normy i dokumentację techniczną, karty charakterystyki, instrukcje obsługi, opisy maszyn i urządzeń oraz dokumenty dla przemysłu metalurgicznego, chemicznego i elektromaszynowego.

Tłumaczenia motoryzacyjne

Naszą ofertę tłumaczeń motoryzacyjnych kierujemy do polskich i międzynarodowych firm zajmujących się produkcją pojazdów oraz części do samochodów i maszyn użytkowych, firm transportowych i spedycyjnych oraz zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. Oferujemy tłumaczenia kart charakterystyki pojazdów, instrukcji obsługi, opisu części, dokumentacji oraz wszelkich dokumentów związanych ze spedycją i transportem.

Tłumaczenia medyczne

Realizujemy tłumaczenia specjalistyczne z zakresu medycyny i farmacji z zachowaniem należytej terminologii i wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy medycznej. Przykładowe tłumaczenia obejmują przekłady opisu procedur medycznych, broszur reklamowych dla firm farmaceutycznych, publikacji naukowych, instrukcji obsługi sprzętu medycznego i aparatury diagnostycznej, formularzy dla pacjentów, opisów leków oraz ulotek dołączonych do medykamentów i wiele innych dokumentów i tekstów użytkowych z zakresu medycyny i farmacji.

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia marketingowe to dziedzina wymagająca dużej kreatywności i polotu oraz ponadprzeciętnych zdolności językowych. Naszym klientom oferujemy profesjonalne i skuteczne tłumaczenie haseł reklamowych, broszur, katalogów, ulotek i folderów z opisem produktów, kampanii marketingowych oraz stron internetowych. Tłumaczone przez nas teksty przyciągają uwagę konsumentów i w pełni odpowiadają standardom, wiernie odwzorowując polecone nam do tłumaczenia treści.

Tłumaczenia budowlane i architektoniczne

Tłumaczenia budowlane i architektoniczne Realizujemy tłumaczenia dla firm i usługodawców z branży budowlanej i architektonicznej. Oferujemy przekłady dokumentacji projektów budowlanych i architektonicznych, rysunków i planów konstrukcyjnych, specyfikacji budowlanych, materiałów z zakresu bezpieczeństwa oraz broszur instruktażowych dla pracowników, schematów instalacji i planów budowy oraz wszelkich dokumentów branżowych, zapewniając rzetelne tłumaczenie z przestrzeganiem fachowej terminologii i zachowaniem spójności tłumaczonej dokumentacji.  

Tłumaczenia biznesowe i ekonomiczne

Tłumaczenia biznesowe, ekonomiczne i prawne Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, przedsiębiorstw państwowych, kancelarii prawnych oraz firm i koncernów międzynarodowych, świadcząc usługi tłumaczeniowe w zakresie przekładu prospektów, umów, raportów, analiz i sprawozdań oraz dokumentów ekonomicznych, prawnych i biznesowych. Z uwagi na fakt, że są to niejednokrotnie materiały zastrzeżone, przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego przez naszych klientów, powierzone nam dokumenty traktujemy w sposób poufny z zachowaniem tajemnicy zawodowej.  

Tłumaczenia budowlane i architektoniczne

Realizujemy tłumaczenia dla firm i usługodawców z branży budowlanej i architektonicznej. Oferujemy przekłady dokumentacji projektów budowlanych i architektonicznych, rysunków i planów konstrukcyjnych, specyfikacji budowlanych, materiałów z zakresu bezpieczeństwa oraz broszur instruktażowych dla pracowników, schematów instalacji i planów budowy oraz wszelkich dokumentów branżowych, zapewniając rzetelne tłumaczenie z przestrzeganiem fachowej terminologii i zachowaniem spójności tłumaczonej dokumentacji.

Tłumaczenia motoryzacyjne

Naszą ofertę tłumaczeń motoryzacyjnych kierujemy do polskich i międzynarodowych firm zajmujących się produkcją pojazdów oraz części do samochodów i maszyn użytkowych, firm transportowych i spedycyjnych oraz zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. Oferujemy tłumaczenia kart charakterystyki pojazdów, instrukcji obsługi, opisu części, dokumentacji oraz wszelkich dokumentów związanych ze spedycją i transportem.

Tłumaczenia marketingowe

  Tłumaczenia marketingowe to dziedzina wymagająca dużej kreatywności i polotu oraz ponadprzeciętnych zdolności językowych. Naszym klientom oferujemy profesjonalne i skuteczne tłumaczenie haseł reklamowych, broszur, katalogów, ulotek i folderów z opisem produktów, kampanii marketingowych oraz stron internetowych. Tłumaczone przez nas teksty przyciągają uwagę konsumentów i w pełni odpowiadają standardom, wiernie odwzorowując polecone nam do tłumaczenia treści.

Tłumaczenia biznesowe, ekonomiczne i prawne

Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, przedsiębiorstw państwowych, kancelarii prawnych oraz firm i koncernów międzynarodowych, świadcząc usługi tłumaczeniowe w zakresie przekładu prospektów, umów, raportów, analiz i sprawozdań oraz dokumentów ekonomicznych, prawnych i biznesowych. Z uwagi na fakt, że są to niejednokrotnie materiały zastrzeżone, przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego przez naszych klientów, powierzone nam dokumenty traktujemy w sposób poufny z zachowaniem tajemnicy zawodowej.