Go to Top

Tłumaczenia biznesowe i ekonomiczne

Tłumaczenia biznesowe, ekonomiczne i prawne

Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, przedsiębiorstw państwowych, kancelarii prawnych oraz firm i koncernów międzynarodowych, świadcząc usługi tłumaczeniowe w zakresie przekładu prospektów, umów, raportów, analiz i sprawozdań oraz dokumentów ekonomicznych, prawnych i biznesowych. Z uwagi na fakt, że są to niejednokrotnie materiały zastrzeżone, przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego przez naszych klientów, powierzone nam dokumenty traktujemy w sposób poufny z zachowaniem tajemnicy zawodowej.