Go to Top

PRACA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO W UK

Tlumacz przysiegly w Uk
Tlumacz przysiegly Uk

Tlumacz przysiegly Uk

Tłumacz przysięgły w Uk zajmuje się przekładem wszelkich dokumentów urzędowych i procesowych z jednego języka na inny, uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych powyższych dokumentów lub uwierzytelnianiem tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inną osobę. Dokonuje również tłumaczeń takich dokumentów jak: dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, akty i umowy notarialne, pełnomocnictwa, faktury, indeksy i suplementy, dokumenty medyczne, bankowe i finansowe, testamenty, wyroki sądowe, zaświadczenia z izby lekarskiej, weterynaryjnej, aptekarskiej itd. Zajmuje się również tłumaczeniami ustnymi (np. podczas rozpraw sądowych). Z reguły tłumacze przysięgli zajmują się również tłumaczeniem zwykłym, tj. przekładem korespondencji, instrukcji, listów motywacyjnych czy rozmów telefonicznych lub biznesowych.

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest wiernie i jak najdokładniejsze przetłumaczenie danego tekstu, zgodnie z zachowaniem specjalistycznego słownictwa oraz z zachowaniem formalnoprawnych zasad, które obowiązują w przypadku tłumaczeń prawniczych i sądowych.

Tłumacz przysięgły w Londynie musi przede wszystkim biegle znać język obcy, w którym dokonuje tłumaczenia wraz ze specjalistycznym, charakterystycznym dla różnych dziedzin słownictwem. Musi także biegle władać językiem polskim – doskonale znać jego składnię, gramatykę, ortografię itd. Musi również posiadać wiedzę prawniczą, w zakresie umożliwiającym dokonywanie przekładów dokumentów prawniczych lub tłumaczeń ustnych o charakterze prawnym.

, , , , ,