Go to Top

PRACA TŁUMACZA W UK CZ.2

Tlumacz przysiegly w Uk

Tlumacz przysiegly w Uk

Zgodnie z art. 13 powołanej ustawy tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

  1. sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  2. sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
  3. dokonywania tłumaczenia ustnego.

Warto zwrócić uwagę na uprawnienie tłumacza, które polega na poświadczaniu tłumaczeń, sporządzonych przez innych. Uprawnienie to polega na tym, że tłumacz (zachowując wszelkie wymagane standardy) może poświadczyć swoją pieczęcią tłumaczenia, sporządzonego przez osobę, która co prawda zna język obcy i sama dokonuje przekładu, ale nie posiada uprawnień tłumacza przysięgłego. Oczywiście tłumacz bierze pełną odpowiedzialność za wierność tłumaczenia dokumentu, który poświadcza.

Tłumacz ma również uprawnienie, polegające na możliwości sporządzenia poświadczonego odpisu dokumentu, sporządzonego w języku obcym przez inne osoby. W takim wypadku tłumacz nie dokonuje przekładu, a jedynie stawiając swoją pieczęć okrągłą sporządza poświadczony odpis pisma.

, , , ,