Go to Top

ŚW. HIERONIM- PATRON TŁUMACZY

Tlumacz przysiegly w Uk
Tlumacz przysiegly w Uk

Tlumacz przysiegly w Uk

30 września obchodzimy międzynarodowy Dzień Tłumacza. Patronem jest święty Hieronim (347 – 420 r.n.e.), zawdzięczający swoją sławę Wulgacie – do dziś uznawanemu za oficjalne – tłumaczeniu Starego i Nowego Testamentu z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę.

Nazwa tłumaczenia Biblii Hieronima – Wulgata – pochodzi od łacińskich słów „textus vulgatus” czyli teksty pospolite, dostępne dla wszystkich. Prace nad tłumaczeniem Biblii zajęły Hieronimowi blisko 24 lata (tłumaczenie Nowego Testamentu rozpoczęte zostało w 382 r. a przekład Starego Testamentu trwał od 390 r. do 405 r.). Jego przekład został szybko zaakceptowany przez zwierzchników, a następnie został rozpowszechniony w całym Kościele. Podczas Soboru Trydenckiego (1545 r. – 1563 r.) tekst Wulgaty został zatwierdzony jako oficjalne tłumaczenie Biblii na język łaciński). W dorobku tłumaczeniowym Hieronima znajdziemy również wiele innych starożytnych dzieł, jak choćby komentarze do ksiąg Nowego i Starego Testamentu czy teksty Origenesa. Święty Hieronim był autorem licznych komentarzy, ponad 150 listów, homilii, dzieł egzegetycznych oraz interpretacji tekstów biblijnych. Napisał również życiorysy Pawła Apostoła, Hilarego, Malchusa.

Hieronim wzbudzał wielki szacunek jako tłumacz. Do swojej pracy podchodził z wyjątkowym zaangażowaniem i, jak moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, profesjonalizmem. Wiele lat studiował język hebrajski i grecki, czytał manuskrypty, a także wyszukiwał informacji czerpanych z wielu źródeł. Dowodem jakości jego tłumaczenia jest fakt, że Wulgata do dziś dzień uznawana jest za obowiązujące tłumaczenie Biblii na język łaciński.

, , ,