Go to Top

Tłumaczenia przysięgłe w londynie Pytania i Odpowiedzi

Tlumaczenia w londynie
Tłumacz przysięgły w uk

Tłumacz przysięgły w uk

Tłumaczenia przysięgłe

 

Każda z osób przebywających przez dłuższy czas legalnie w Londynie spotka się wcześniej czy później z koniecznością zwrócenia się o pomoc do tłumacza przysięgłego. Dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych (głównie takich jak akty urodzenia i małżeństwa, świadectwa czy też akty notarialne).

Tłumacz przysięgły

Jest to osoba zaprzysiężona przynajmniej w jednym z sądów, która dowiodła – poprzez uzyskanie wymaganych dyplomów bądź przez złożenie egzaminów w Belgijskiej Izbie Tłumaczy

i Filologów – że ma wystarczająco wysoki poziom znajomości języka. Jest to bardziej funkcja niż zawód i większość tłumaczy przysięgłych traktuje to jako dodatkową działalność gospodarczą.

Zakres uprawnień tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły może tłumaczyć wszystkie oficjalne dokumentu w języku i w kraju, w którym jest zaprzysiężony. Żeby dokument przetłumaczony przez tłumacza belgijskiego miał wartość tłumaczenia przysięgłego w Polsce, musi on zostać potwierdzony w sądzie tłumacza, a następnie w belgijskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy rue des Petites Carmes nr 27 w Brukseli (koszt 10 EUR) albo (jest to alternatywa) potwierdzony w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli (opłata 30 EUR od strony potwierdzonego tłumaczenia). Polecany jest pierwszy wariant ze względu na niższy koszt oraz krótszy czas realizacji.

Procedura tłumaczenia przysięgłegow praktyce

Klient, zwracając się z prośbą o tłumaczenie przysięgłe, musi wiedzieć, czy potrzebna jest również jego legalizacja, która polega na potwierdzeniu autentyczności podpisu tłumacza i ewentualnie jego parafy przez prezesa sądu. Pieczątka tłumacza przysięgłego nie ma w Belgii żadnej mocy prawnej. Liczy się wyłącznie jego podpis porównywany z wzorem podpisu (parafy) złożonego uprzednio w kancelarii sądowej.

Honoraria pobierane przez tłumaczy przysięgłych.

Wysokość honorariów każdy tłumacz ustala sam. Może on zaproponować, według własnego uznania, cenę za linijkę, za znormalizowaną stronę (1800 znaków ze spacjami) lub umówić się na cenę za dokument. Oficjalne stawki, różniące się w zależności od tzw. „kombinacji językowej”, dotyczą jedynie tłumaczeń dla takich instytucji jak sądownictwo lub policja, nie zaś tłumaczeń prywatnych. Realizowanie zlecenia w niezwykle krótkim terminie lub tłumaczenie tekstu o skomplikowanym, specjalistycznym charakterze może też mieć istotny wpływ na jego cenę.

Koszt legalizacji tłumaczenia w sądzie.

Teoretycznie jest to bezpłatne, w praktyce zaś tłumacze pobierają dodatek, co jest jak najbardziej logiczne. Potwierdzenie autentyczności podpisu wymaga od wykonującego zlecenie dwukrotnego przyjazdu do sądu w celu złożenia i odbioru dokumentów, co pociąga za sobą wydatki na przejazd oraz oczywiście poświecenie czasu, który mógłby być przeznaczony na inną pracę.

Ważne! Tylko nieliczne kancelarie sądowe „podbijają” tłumaczenia od ręki. Trzeba ten fakt mieć na uwadze zwłaszcza wtedy, gdy nam się spieszy. Nie jest prawdą, że tłumacz może sam potwierdzić swój podpis w swoim biurze, które często jest lokalem wygospodarowanym w jego własnym domu. Może oczywiście podbić tłumaczenie swoją pieczątką, ale nie będzie to miało takiej samej wartości, jak tłumaczenie potwierdzone sądownie. Z tego względu niezwykle istotne jest dokładne poinformowanie się o tym, czy legalizacja dokumentu jest niezbędna, czy też nie, gdyż jaką wartość ma tłumaczenie zrobione od ręki, skoro będziemy musieli następnie czekać kilka dni na jego potwierdzenie?

Czy tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonywane na podstawie oryginałów?

Teoretycznie tak, choć w praktyce część dokumentów jest tłumaczona na podstawie kserokopii, ponieważ wysoka jakość nowoczesnych skanerów i drukarek nie pozwala nam często odróżnić kopii od oryginału (tłumacz w takim wypadku zamiast poświadczać „zgodność z oryginałem” może poświadczyć „zgodność tłumaczenia z załączonym dokumentem”).

Skrajnym przykładem są wymagania belgijskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie tłumaczenie dyplomu w celu jego nostryfikacji musi być przypięte w odpowiedni sposób do oryginału (jeden z rogów połączonych dokumentów musi być odpowiednio zagięty i opatrzony parafą).

Czy przy załatwianiu spraw administracyjnych niezbędna jest obecność tłumacza zaprzysiężonego w sądzie?

O to też należy się dowiedzieć w miejscu, do którego mamy zamiar się udać. W niektórych wypadkach jest to obowiązkowe, w innych rozsądne, w jeszcze innych po prostu zbędne. I tu warto wspomnieć, iż za tego typu usługi tłumacz może podwoić stawkę w weekendy i w dni świąteczne (np. podczas tłumaczenia na ślubie) oraz podczas przeciągających się do późnych godzin konferencji czy negocjacji.

Podsumowując – jeśli planujemy przetłumaczenie dokumentów, dowiedzmy się dokładnie i jak najwcześniej:

– czy podpis i pieczątka tłumacza przysięgłego są wystarczające dla instytucji, której mamy przedstawić tłumaczenie, czy też wymagane jest potwierdzenie sądowne;

– czy tłumacz pobierze dodatek za krótki termin bądź za legalizację i ile ta ostatnia będzie trwała;

czy tłumacz będzie dyspozycyjny w dniu, w którym musimy dokonać niektórych istotnych formalności.

Każda z osób przebywających przez dłuższy czas legalnie w Belgii spotka się wcześniej czy później z koniecznością zwrócenia się o pomoc do tłumacza przysięgłego. Dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych (głównie takich jak akty urodzenia i małżeństwa, świadectwa czy też akty notarialne).

 

, ,